Base500-2B

1000467

Využití JCM Technologies

Použitelné pro sloupy, závory a následující typy dveří:
rolovací · vyklápěcí · posuvné · křídlové · sekční · gilotina · rychlé · skleněné · otočné

Přijímač (868 MHz).
Impulsní a volitelně impulsní / bistabilní relé (stavy relé jsou modifikovány pomocí nástroje Assistant)
Odnímatelná paměť na 500 uživatelů.
Napájení 12/24 Vac/dc nastavitelné pomocí jumperu.
Spotřeba stand-by / v provozu 60 mA / 90 mA.
Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
Integrovaná anténa.
Automatické učení kódu nebo pomocí programátoru.
Třída krytí IP54 (s těsněním IP65).
Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

Vhodné pro:
Vysílače FreeT, FreeTH, Free15r, Free30r, Free50r, GoBio, GoBioe, GoBios, GoButton, GoEvo-mini, GoEvo-2, GoEvo-4, GoKey, GoPro-mini, GoPro-2, GoPro-4, GoPush, GoSwitch, GoTri2, GoTri3, MUVEvo-2, MUVEvo-4, MUVPro-2, MUVPro-4 a další.

Příslušenství:
AED868, Flat868 + Base500-1: Mem500.

Katalogový list
JCM Technologies Base500-1B