Ovladače 868 MHz s instalací na / pod omítku

Využití JCM Technologies

Řada rádiových ovladačů 868 MHz pro zapuštěnou i povrchovou montáž na omítku nabízí ve verzi Pro možnost naprogramování, což usnadňuje registraci nových přijímačů a poskytuje větší kontrolu nad instalací.

Univerzálnost
Jediný ovladač může obsluhovat i více dveří.
Funguje za přítomnosti člověka i alternativně.

Vyšší zabezpečení
Plovoucí kód s vysokým zabezpečením.

Personifikace
Instalátor si může přizpůsobit ovladač svým kódem prostřednictvím programovacího nástroje Assistant a Progman ve verzi Pro.
Pro jiné verze se může použít programátor Maestro.

Pružnost a rychlost při programování
Programování ovladačů probíhá bezdrátově.
Ovladač musí být přihlášený do přijímače jako každý jiný ovladač.

Zjednodušené řízení společných instalací
S programovacím nástrojem Assistant budete mít k dispozici:
Databázi s veškerým vybavením, vysílače a karty / tagy dodané v každém zařízení.
Možnost přiřadit rezervační kódy. Budete moci přidat ovladače, karty a tagy bez nutnosti instalace.
Provádět výměny ztracených nebo odcizených ovladačů, karet a tagů přidáním nových a funkčních bez nutnosti instalace.
Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělení 4-místného kódu přijímači a všem ovladačům. Bezdotyková zařízení musí mít stejný PIN, aby mohli být naprogramovány. Jsou povoleny dva kódy PIN na jeden ovladač. K dispozici také se zařízením Progman.
Schopnost přizpůsobit si zařízení pomocí instalačního kódu.
Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového a manuálního programování zařízení.

Ovladače JCM Technologies pro montáž na zeď

GoButton

1001143

Bezdrátové dvoukanálové tlačítkové ovládání (868 MHz) s dosahem až 30 metrů.

Více informací

GoKey

1001251

Čtyřkanálová ovládací klávesnice (868 MHz) s dosahem až 30 m a čtyřmi aktivační kódy.

Více informací

GoPush

1001620

Bezdrátové dvoukanálové tlačítkové ovládání (868 MHz) v provedení antivandal.

Více informací

GoSwitch

1001656 (E) / 1001662 (S)

Bezdrátové dvoukanálové klíčové ovládání (868 MHz) s dosahem až 30 m.

Více informací